نام نويسي مشروط

ماده27:

ميانگين نمرات دانشجودرهيچ نيمسال تحصيلي نبايدكمتراز12باشد،درغيراينصورت،نام نويسي دانشجودرنيمسال بعد،به صورت مشروط خواهدبود.

ماده 28:

دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را ندارد.

اخراج دانشجوي مشروط

ماده 29:

درصورتي كه ميانگين نمرات دانشجودردوره هاي كارشناسي وكارشناسي ارشدپيوسته در3 نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب ودردوره هاي كارداني وكارشناسي ناپيوسته دردونيمسال تحصيلي ،اعم ازمتوالي يامتناوب كمتراز12باشددرهرمرحله اي كه باشد،ازادامه تحصيل محروم مي شود.

مصوبه 4 جلسه مورخه 24/4/87 شوراي آموزش علمي کاربردي

دانشجويان کارداني و کارشناسي ناپيوسته با دو ترم مشروطي و کارشناسي پيوسته با سه ترم مشروطي متوالي يا چهار ترم مشروطي متناوب  در صورتيکه معدل کل کمتر از 10 داشته باشند در هر مرحله اي که باشند از ادامه تحصيل محروم مي گردند ولي اگر معدل کل آنها بالاي 10 باشد تا مادامي که در ترم ديگري مشروط نشوند با رعايت مدت مجاز تحصيل مي توانند ادمه تحصيل دهند.

 

اطلاعات تماس

 

  • آدرس: ایران، تهران
  • خیابان انقلاب - بین پل حافظ و خیابان نجات الهی
  • دانشگاه گسترش انفورماتیک ایران پلاک 860 
  • تلفن تماس:5-66706053(021)

نظر کاربران

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…