مدیریت MBA

 مدیریت اجرایی MBA مخفف عبارت Master of Business Administration به معنی مهارت در مدیریت کسب وکـــار است؛ اما در اصطلاح، معنای وسیعتری دارد: MBA دوره ای آموزشی و کاربردی است که مجموعه گسترده ای از دانشها و مهارت های فردی و سازمانی را برای مدیریت سازما نها و پیشبرد کسب وکار در بر می گیرد. .مدیریت راهـــــــبردی کسب و کار   مدیریت اجرایی MBA یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه مدیریت است .علاقه مندان به مدیریت کسب و کار ام  بی ای پس از ثبت نام در دوره و گذراندن دوره آموزشی مدیریت کسب و کار   و ارسال مقاله  و آزمون پایان دوره مدیریت  اجرایی MBA ،گواهینامه معتبر مدیریت MBA   را با مهر مرکز آمـــــوزش علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران  و همچنین تایید وزارت علوم و دانشگاه جامع علمی و کاربردی دریافت نمایند.

تجارب موجود در فرآيند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه يافته و نوپای صنعتی نشان می‌دهد که توان مديريت يکی از اهرم‌های قوی و محرک‌های اصلی توسعه است. نياز به تقويت و تجهيز کادر مديريت به‌خصوص در سطح اجرايی در کشور ما نيز به‌خوبی احساس شده است. کشور ما اکنون نيازمند مديرانی است که بتوانند با بهره‌گيری از آخرين دستاوردهای دانش مديريت اجرایی  و تجارب کشورهای صنعتی و نيز در نظر گرفتن شرايط بومی، وظايف خويش را در راهبری و مديريت به ويژه در زمينه‌های برنامه‌ريزی، سازماندهی، ‌هماهنگی و کنترل، ‌مديريت منابع انسانی و بالاخره نوآوری و تحول، به‌نحوی موثرتر از گذشته انجام داده و راه را برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هموار کنند. دوره مديريت اجرايی نيز به‌منظور پرورش مديرانی برای بنگاه‌های توليدی و خدماتی در بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی طراحی و تدوين شده است .

  برنامه زمان بندی :

 به دو صورت اخذ گواهی نامه  دوره و مدرک کارشناسی ارشد ارائه می شود:MBAدوره

  1- دوره آموزشی در طول  120 ساعت و در یک ترم آموزشی ارائه می شود. مدارک قابل ارائه برای این دوره با درخواست متقاضی به انضمام  مدرک دانشگاه علمی کاربردی گسترش انفورماتیک  (فنی حرفه ای – (آلمان ) T ÜF NORD – (انگلیس) OXFORD CERT ( می باشد.

2- دوره کارشناسی ارشد در طول 360 ساعت در سه ترم تحصیلی به اضافه یک ترم پروژه که طول مدت آن توسط استاد مربوطه تعیین می گردد. مدارک قابل ارائه برای این دوره با درخواست متقاضی به انضمام  مدرک دانشگاه علمی کاربردی گسترش انفورماتیک  (UTM   مالزی-فنی حرفه ای – (آلمان ) TÜF NORD – (انگلیس) OXFORD CERT ( می باشد.

 

  شرایط ورود به دوره:

  • مدرک کارشناسی معتبر
  • بررسی رزومه متقاضی
  • موفقیت در مصاحبه ورودی

سیلابس دروس

دروس ترم اول  

نام درس

نام لاتین درس

واحد

مدت زمان

اقتصاد خرد

Microeconomics

۳

۲۰ ساعت

برنامه‌ریزی استراتژیک

Strategic Planning

۳

۲۰ ساعت

مهارت‌های ارتباطی مدیران

 Management Communication Skills

۳

۲۰ ساعت

روش‌های تصمیم‌گیری برای مدیران

Decision Making Methods for Managers

۳

۲۰ ساعت

حسابداری برای مدیران

Accounting for Managers

۳

۲۰ ساعت

تئوری سازمان و سازمان‌دهی

Organization and Organizing Theories

۳

۲۰ ساعت

رفتار سازمانی

Organizational Behavior

۳

۲۰ ساعت

 

دروس ترم دوم

نام درس

نام لاتین درس

واحد

مدت زمان

اصول بازاریابی

Marketing Principles

۳

۲۰ ساعت

مدیریت عملیات

Operations Management

۳

۲۰ ساعت

مدیریت مالی بنگاه‌ها

Financial Management

۳

۲۰ ساعت

مدیریت منابع انسانی

Human Resources Management

۳

۲۰ ساعت

مدیریت سیستمهای اطلاعاتی

Managing Information Systems

۳

۲۰ ساعت

مدیریت پروژه

Project Management

۳

۲۰ ساعت

دروس تخصصی ترم سوم (گرایش‌ها)

 

MBA دوره گرایش بازاریابی

نام درس

نام لاتین درس

واحد

مدت زمان

حقوق تجارت

Business Law

۳

۲۰ ساعت

استراتژی های بازاریابی

Marketing Strategies

۳

۲۰ ساعت

مدیریت ارتباط با مشتریان

Customer Relationship Management

۳

۲۰ ساعت

تحقیقات بازاریابی

Marketing Research

۳

۲۰ ساعت

بازاریابی بین‌الملل

International Marketing

۳

۲۰ ساعت

مدیریت برند

Brand Management

۳

۲۰ ساعت

MBA دوره گرایش مالی(بورس و سهام)

نام درس

نام لاتین درس

واحد

مدت زمان

حقوق تجارت

Business Law

۳

۲۰ ساعت

روش‌های تحقیق در مدیریت

Research Methods in Management

۳

۲۰ ساعت

مدیریت سرمایه‌گذاری

Investment Management

۳

۲۰ ساعت

مهندسی مالی

Financial Engineering

۳

۲۰ ساعت

ارزش‌گذاری اوراق بهادار و بنگاه‌ها

Valuation of Firms and Securities

۳

۲۰ ساعت

ارزیابی و مدیریت ریسک

Risk Evaluation and Management

۳

۲۰ ساعت

MBA دوره گرایش استراتژی

 

نام درس

نام لاتین درس

واحد

مدت زمان

حقوق تجارت

Business Law

۳

۲۰ ساعت

تفکر استراتژیک

Strategic Thinking

۳

۲۰ ساعت

تدوین طرح کسب‌وکار

Formulating Business Plan

۳

۲۰ ساعت

اجرا و کنترل استراتژیک

Strategic Implementation and Control

۳

۲۰ ساعت

مدیریت تحول سازمانی

Organizational Change Management

۳

۲۰ ساعت

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

Technology Strategic Management

۳

۲۰ ساعت

 MBA دوره گرایش مدیریت عملیات

نام درس

نام لاتین درس

واحد

مدت زمان

حقوق تجارت

Business Law

۳

۲۰ ساعت

روش‌های تحقیق در مدیریت

Research Methods in Management

۳

۲۰ ساعت

مدیریت طراحی محصول

Product Design Management

۳

۲۰ ساعت

سمینار در مدیریت عملیات

Seminar on Operations Management

۳

۲۰ ساعت

سیستم های تولید

Production Systems

۳

۲۰ ساعت

مدیریت کیفیت

Quality Management

۳

۲۰ ساعت

MBA دوره گرایش سیستم‌های اطلاعاتی

نام درس

نام لاتین درس

واحد

مدت زمان

حقوق تجارت

Business Law

۳

۲۰ ساعت

روش‌های تحقیق در مدیریت

Research Methods in Management

۳

۲۰ ساعت

مدیریت روابط با مشتریان

Customer Relationship Management

۳

۲۰ ساعت

تجارت الکترونیکی ۱

E-commerce (1)

۳

۲۰ ساعت

تجزیه و تحلیل :/.. طراحی سیستمهای اطلاعاتی

The Information Systems Analysis and Design

۳

۲۰ ساعت

مدیریت تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

Information and Communication Technology Management

۳

۲۰ ساعت

MBA دوره گرایش مدیریت پروژه

نام درس

نام لاتین درس

واحد

مدت زمان

حقوق تجارت

Business Law

۳

۲۰ ساعت

استاندارد دانش مدیریت پروژه PMBOK

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) Standard

۳

۲۰ ساعت

اصول مدیریت پیمان و قراردادها

Principles of Contract Management

۳

۲۰ ساعت

مهندسی ارزش

Value Engineering

۳

۲۰ ساعت

مدیریت پورتفوی پروژه

Managing Project Portfolio

۳

۲۰ ساعت

مدیریت ریسک پروژه‌ها

Project Risk Management

۳

۲۰ ساعت

MBA دوره گرایش مدیریت تکنولوژی

نام درس

 

واحد

مدت زمان

حقوق تجارت

Business Law

۳

۲۰ ساعت

روش‌های تحقیق در مدیریت

Research Methods in Management

۳

۲۰ ساعت

مدیریت استراتژیک تکنولوژی

Technology Strategic Management

۳

۲۰ ساعت

مدیریت نوآوری و خلق تکنولوژی

Managing Innovation and Technology Creation

۳

۲۰ ساعت

مدیریت انتقال دانش و تکنولوژی

Managing the Transfer of  Knowledge and Technology

۳

۲۰ ساعت

 استراتژیهای توسعه تکنولوژی در سطح بنگاه

Firm-level Technology Development Strategies

۳

۲۰ ساعت

MBA دوره گرایش نفت،گاز و پتروشیمی

نام درس

نام لاتین درس

واحد

مدت زمان

حقوق تجارت

Business Law

۳

۲۰ ساعت

روش‌های تحقیق در مدیریت

Research Methods in Management

۳

۲۰ ساعت

صنعت کلی نفت و گاز و پتروشیمی

Oil, Gas, and Petrochemistry Industries

۳

۲۰ ساعت

مالی و تحلیل ریسک در نفت و گاز و پتروشیمی

Financial and Risk Analysis in Oil, Gas, and Petrochemistry

۳

۲۰ ساعت

مدیریت زنجیره تأمین

Supply Chain Management

۳

۲۰ ساعت

بازاریابی بین‌المللی پیشرفته

Advanced International Marketing

۳

۲۰ ساعت

MBA دوره گرایش مدیریت انرژی

نام درس

نام لاتین درس

واحد

مدت زمان

حقوق تجارت

Business Law

۳

۲۰ ساعت

روش‌های تحقیق در مدیریت

Research Methods in Management

۳

۲۰ ساعت

تجارت، بازاریابی و بازارهای جهانی انرژی

Trade, Marketing and Global Energy Markets

۳

۲۰ ساعت

مالی تخصصی انرژی

Specialized Finance for Energy Management

۳

۲۰ ساعت

زنجیره تأمین انرژی

Energy Supply Chain Management

۳

۲۰ ساعت

مذاکرات و قوانین و مسائل حقوقی انرژی

Negotiations, Law, and Legal Issues in Energy

۳

۲۰ ساعت

MBA دوره گرایش مدیریت عمومی

نام درس

نام لاتین درس

واحد

مدت زمان

حقوق تجارت

Business Law

۳

۲۰ ساعت

روش‌های تحقیق در مدیریت

Research Methods in Management

۳

۲۰ ساعت

مدیریت روابط با مشتریان

Customer Relationship Management

۳

۲۰ ساعت

تجارت الکترونیکی ۱

E-commerce (1)

۳

۲۰ ساعت

مدیریت زنجیره تأمین

Supply Chain Management

۳

۲۰ ساعت

ارزیابی و مدیریت ریسک

Risk Analysis and Evaluation

۳

۲۰ ساعت

 

 

معرفی دوره DBA:

دوره DBA مخفف کلمات Administration  Doctor of  Business است که معنی تحت الفظی آن،دوره عالی مدیریت حرفه ای کسب و کار می باشدو به طور کلی تمامی عملیات اصلی زنجیره ارزش شامل ایده، بازاریابی ، تأمین منابع ، طراحی ، تولید ، عرضه محصولات و خدمات ،منابع انسانی ، فناوری اطلاعات ، مالی ، برنامه ریزی و....... را در بر می گیرد. دوره آموزش عالی مدیریت کسب و کار (DBA) گامی عالی و کلیدی برای رهبران و مدیران ارشد به شمار می رود تا دانش و تخصص خود در زمینه مدیریت کسب و کار را توسعه داده و ارتقاء بخشند. دوره DBA از این جهت برای مدیران ارشد، مدیران اجرایی و مشاوران مناسب می باشد که بیش از مباحث نظری به موارد کاربردی و حرفه ای می پردازد. بعد از گذراندن موفقیت آمیز این دوره ،فارغ التحصیلان به عنوان افرادی متخصص و صاحب نظر در عرصه مدیریت سازمانها،خود تبدیل به رهبرانی تأثیرگذار خواهند شد و آموخته های خود را به دیگران منتقل خواهند کرد.

مخاطبان دوره:

 مدیران سطوح مختلف سازمان ها و شرکت ها،  شرکت در این دوره ها به کلیه‌ی علاقه مندان به این رشته به خصوص به

  مدیران مشاغل و صاحبان کارگاه ها، کارخانه ها و بنگاه های صنعتی، کارشناسان و کارمندان سازمان ها و شرکت ها،

    دانشجویان و فارغ التحصیلان در رشته های مختلف پیشنهاد می شود

  برنامه زمان بندی :

 به دو صورت اخذ گواهی نامه  دوره و مدرک کارشناسی ارشد ارائه می شود:DBAدوره

  1- دوره آموزشی در طول  240 ساعت و در دو ترم آموزشی ارائه می شود. مدارک قابل ارائه برای این دوره با درخواست متقاضی به انضمام  مدرک دانشگاه علمی کاربردی گسترش انفورماتیک  (فنی حرفه ای – (آلمان ) TÜF NORD – (انگلیس) OXFORD CERT ( می باشد.

2- دوره دکتری در طول 480 ساعت درچهار ترم تحصیلی به اضافه دو ترم پروژه که طول مدت آن توسط استاد مربوطه تعیین می گردد. مدارک قابل ارائه برای این دوره با درخواست متقاضی به انضمام  مدرک دانشگاه علمی کاربردی گسترش انفورماتیک  (UTM   مالزی – فنی حرفه ای – (آلمان ) TÜF NORD – (انگلیس) OXFORD CERT ( می باشد.

شرایط ورود به دوره:

  • احراز شرایط عمومی و اختصاصی، ثبت نام در دوره، ارائه کپی شناسنامه، کارت ملی، مدرک تحصیلی و سایر مدارک مورد نیاز
  • دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا MBA
  • پذیرش در آزمون ورودی. متقاضیانی که حد نصاب نمره را در مواد آزمون ورودی کسب ننمایند، بایستی دروس پیش نیاز مربوطه را بر اساس برنامه زمان بندی اعلام شده از سوی موسسه بگذرانند.
  • بررسی رزومه متقاضی
  • موفقیت در مصاحبه ورودی

سیلابس دروس:

به صورت حضوری اعلام می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر باشماره تماس 66706053 تماس حاصل بفرمایید 

 

بالا
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…