برگزاری جشنواره انتخاب مدرسان برتر سال ۱۴۰۰ در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحدهای استانی تهران شرق و غرب

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان تهران شرق ، جشنواره انتخاب مدرسان برتر سال ۱۴۰۰ دانشگاه جامع علمی کاربردی واحدهای استانی تهران شرق و غرب با حضور دکتر محمدحسین امید رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی ، دکتر سید احمدرضا پیش بین مشاور رییس و مدیرکل حوزه ریاست روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه ، دکتر خداداد واحدی رییس واحد استان تهران شرق ، دکتر سید محمدحسن پیش بین رییس واحد استان تهران غرب ، محمدعلی صنعتی نجار رییس مرکز امور مدرسان دانشگاه مدرسان برتر استان ، روسا و مدرسان مراکز بصورت حضوری و مجازی در واحد استان تهران شرق برگزار شد.