فراخوان نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

 

 

نهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت ویژه دستاوردهای انجمن های علمی، دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی
برگزار می شود. دانشجویان عزیر مرکز می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از محورها و نحوه ارسال آثار تا پایان
مردادماه به نشانی: http://harekat.uast.ac.ir مراجعه نمایند.