اطلاعیه مهم: پذیرش بهمن ماه 1400 آغاز شد

 

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته بهمن ماه 1400 دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد. متقاضیان جهت کسب اطلاع و ثبت نام به سایت سازمان سنجش به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه نمایند.