رشته های جدید مرکز علمی کاربردی گسترش انفورماتیک

با تلاش مسئولان مرکز علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران و با مساعدت دانشگاه جامع علمی کاربردی رشته های جدید در مقاطع کاردانی و کارشناسی مصوب و برای مهر و بهمن سال تحصیلی 1401 پذیرش صورت خواهد گرفت. برخی از رشته ها عبارتند از:

کاردانی:

فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده/کامپیوتر-سیستم های کامپیوتری/نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری/شبکه های رایانه ای/موبایل/اینترنت اشیاء/برنامه سازی بازی/برنامه سازی موبایل/رایانش ابری/امور بانکی/حسابداری امور مالی/مدیریت کسب و کار

کارشناسی:

شبکه های رایانه ای/فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک/فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات/برنامه نویسی تحت وب/طراحی و استقرار محیط های کسب و کار/مدیریت کسب و کار اینترنتی/اینترنت اشیاء/رایانش ابری/امنیت اینترنت اشیاء گرایش امنیت/امنیت اینترنت اشیاء گرایش اینترنت اشیاء/امنیت رایانش ابری گرایش رایانش ابری/حسابداری امور مالی