سی و یکمین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی

18 مهر سی و یکمین سالگرد تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گرامی باد.