ثبت نام کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون بهمن ماه 1401

ثبت نام رشته های کارشناسی ناپیوسته بدون آزمون مرکز علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران از روز یکشنبه 4 دی ماه آغاز شد. علاقمندان جهت ثبت نام در رشته های کارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی، کارشناسی حرفه ای طراحی و استقرار محیط های کسب و کار، کارشناسی حرفه ای مدیریت کسب و کار اینترنتی، مهندسی فناوری امنیت اینترنت اشیاء، مهندسی فناوری اطلاعات-تجارت الکترونیک، مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری امنیت رایانش ابری، مهندسی فناوری اینترنت اشیاء، مهندسی فناوری- برنامه سازی وب، مهنسی فناوری رایانش ابری، و مهندسی فناوری شبکه های رایانه ای به مرکز گسترش انفورماتیک ایران مراجعه و یا با شماره تلفن 66702436 تماس بگیرند.