ثبت نام کاردانی بدون آزمون بهمن ماه 1401

ثبت نام رشته های کاردانی بدون آزمون مرکز علمی کاربردی گسترش انفورماتیک ایران از روز چهارشنبه 7 دی ماه آغاز شد. علاقمندان جهت ثبت نام در رشته های کاردانی حرفه ای حسابداری امور مالی، کاردانی حرفه ای امور بانکی، کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار، کاردانی حرفه ای اینترنت اشیاء، کاردانی فنی برنامه سازی بازی، کاردانی فنی فناوری اطلاعات-اینترنت و شبکه های گسترده، کاردانی فنی رایانش ابری، کاردانی فنی نرم افزار-برنامه سازی کامپیوتری، و کاردانی فنی شبکه های رایانه ای به مرکز گسترش انفورماتیک ایران مراجعه و یا با شماره تلفن 66702436 تماس بگیرند.