راه اندازی سامانه مدیریت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات

دانشگاه جامع علمی کاربردی سامانه مدیریت رسیدگی و پاسخگویی به شکایات را راه اندازی نمود. دانشجویان، مدرسان و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی می توانند با مراجعه به سامانه ذیل نظرات و انتقادات خود را ارسال نمایند.

http://ticket.uast.ac.ir